Ideální pro rodinné bydlení

Jsme tou nejlepší volbou protože...

Výborná lokalita

Klidná obec v blízkosti krajského města s obslužností městské hromadné dopravy. Propojení s Pardubicemi cyklostezkou vedoucí podél řeky Labe. Značnou část obyvatel tvoří mladé rodiny s dětmi, obec má vlastní prodejnu a restauraci.

Nízké provozní náklady

Díky použití vyspělých technologií a kvalitních materiálů, osazení oken s trojskly a dostatečným zateplením včetně instalace větrací rekuperační jednotky jsou domy velmi úsporné a provozně nízkonákladové.

Chytré architektonické řešení

Dispoziční řešení domů respektuje orientaci vůči světovým stranám, minimalizuje chodby a maximalizuje využití obytných místností. Jsou prostorné a uživatelsky přívětivé. 

Kvalitní provedení

K výstavbě byly použity kvalitní materiály a striktně dodržovány technologické postupy. Klademe důraz na řemeslnou kvalitu, precizní zpracování a nadčasový design.

Vaše dotazy zodpoví

Monika Kořínková

tel. : 732 282 267

email : 3dinvest@email.cz